Regulamin:

Zasady sybkiej randki:

Na początku zabawy każdy uczestnik otrzymuje kartę na której będzie zaznaczał czy dana osoba mu się podoba czy nie. Panie zajmują swoje miejsca, a panowie dosiadają się. Po 5 minutach rozlega się dzwonek aby panowie przesiedli się i zmienili partnerki. Randkowanie trwa do momentu aż wszyscy uczestnicy porozmawiają ze sobą.

1. W imprezie www.wedate.pl mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie,  wolnego stanu cywilnego i nie będące pod wpływem alkoholu ani  narkotyków.

2. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej  www.wedate.pl – należy wybrać odpowiednią kategorię, wysłać  formularz zgłoszeniowy i uiścić jednorazową opłatę przelewem lub na miejscu.

3. www.wedate.pl ma charakter towarzyski nie erotyczny.

4. W trakcie spotkania nie można palić ani korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (oprócz przerw wyznaczonych przez organizatorów).

5. Uczestnicy są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych, które będą wykorzystane tylko na potrzeby www.wedate.pl.

6. Podczas imprezy uczestnicy nie mogą podawać sobie wzajemnie danych osobowych ani prosić o nie. Dopuszczalne jest tylko przedstawienie się z imienia.

7. W trakcie spotkania uczestnicy zaznaczają w indeksach z kim chcieliby podtrzymać kontakt. Organizator przesyła następnego dnia dane kontaktowe tylko do tych osób, które wybrały się wzajemnie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w imprezie bez podawania przyczyny, mając na względzie dobro uczestników.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie należy powiadomić o tym organizatorów nie później jak 3 dni przed imprezą. W przeciwnym razie koszty nie zostaną zwrócone.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i poinformowania o tym uczestników w przypadku niewystarczającej liczby uczestników (min.8 osób) lub innych przyczyn losowych. Staramy się jednak robić imprezy zawsze nawet jak będzie jedna para. W takim wypadku nie pobieramy opłat. W takim wypadku uczestnik może zostać zapisany na inny termin lub odzyskać wpłacone pieniądze.

11. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza iż, zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w pełni.

12. Serwis www.wedate.pl jest projektem autorskim i zabrania się kopiowania jego treści.

13. Pomysłodawcy, autorzy, twórcy, właściciele portalu wedate.pl.

Wojciech Kowalski AIP WeDate.pl Warszawa ul.Piękna 68

 14. Wszelkie zwroty i reklamacje prosimy przesyłać na adres email w.kowalski@wedate.pl

15. Fakturę za usługi wystawiamy na prośbę klienta w terminie do 10 dni.

16. Każdy uczestnik zapisując się na spotkanie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szybkich randek  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.

17. Każdy uczestnik zapisując się na spotkanie wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych